top of page

BAR

Tabela sa rizikom za nastanak alergijskih reakcija

PRAĆENJE STANJA AEROPOLENA

 

LOKACIJA BAR

Ova lokacija obezbjedjuje dovoljnu pokrivenost sa aspekta produkcije i distribucije polena, a takodje pokriva i veliki urbani dio Crne Gore (značajan sa aspekta broja stanovnika). Takodje pokriva oblast sa najdužim vegetacionim periodom tokom godine a vjerovatno i sa najvećom produkcijom polena.

bottom of page